วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2550

การบ้าน-การเมือง

ไม่แน่ใจว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรต่อไป ถ้านักการเมืองยังไม่มีความสามารถที่จะพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่เหมาะสม มีแต่นักการเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม ที่สำคัญมองปัญหาของประเทศไทยไม่ทะลุปรุโปร่ง ณ วันนี้ประชาชนต้องรับมือกับค่าครองชีพที่สูงขึ้น โดยรัฐบาลปัจจุบันมองว่าความผิดมาจากประชาชน ประชาชนก็ต้องรับไป ถ้าคิดอย่างนั้นสู้พวกเราเลือกนายหมู นายหมา นายแมวที่ไหนมาบริหารประเทศก็ได้ และปัญหาเร่งด่วนที่สุดก็คือ
ปัญหาทางด้านพลังงาน
ปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ปัญหาการศึกษา
เอาแค่สามเรื่องนี้ก็ทำให้มันได้เหอะอย่าไปคิดให้ไกลไปกว่านี้เลย